Защо е важно за децата ни да работят с ръцете си?

И какви умения ще развият в процеса.

КАКВИ УМЕНИЯ РАЗВИВА РЪЧНАТА РАБОТА: Всички родители и учители искаме децата ни да се развиват и да изграждат в себе си умения, които да ги подготвят за бъдещето. Докато изпълняваме даден проект с ръцете си ние тренираме:

  • Фината моторика – тя стои в основата на самостоятелността и академичната дейност;
  • Търпение – да повтаряме многократно едно и също действие, за да достигнем до дадена цел;
  • Постоянство – да не се отказваме. Ако сбъркаме – анализираме ситуацията и опитваме пак, докато не се получи;
  • Самоинициация – да търсим решения на специфичните проблеми, които възникват по време на всеки проект; 
  • Планиране на времето – да осъзнаваме процесите и да им отделим необходимото внимание. Да не прибързваме, но и да не се разпиляваме;
  • Да довеждаме проектите си до край

И в резултат децата ни изграждат:

  • Увереност, че умеят да се справят със сложни задачи;
  • Вяра в собствените възможности;
  • Самочувствие, стъпило върху придобитите нови умения;
  • Удовлетворение от резултата, който е физически, материален и носи в себе си целия процес.

Така ученето чрез правене добива смисъл и лична стойност. Децата се превръщат в изследователи, които чрез подкрепата на опитен възрастен и необходимите средства и технологии успяват да видят реалния ефект от своята инициатива и идея. 

Ние смятаме, че всеки трябва да се чувства свободен да следва интересите си, затова в нашите работилници по конкретни теми насърчаваме участниците да експериментират и да персонализират своите модели. Предлагаме много и разнообразни занимания, от които всеки участник да избере според собствените си желания, възможности и идеи.

ЗАВЪРШВАМЕ С ЦИТАТ: В духа на Националната програма за изграждане на “Училищна STEM среда” бихме се върнали 150 години назад във времето:

I would have a workshop attached to every school, and one hour a day given up to the teaching of simple decorative arts. It would be a golden hour to the children.

Oscar Wilde