Споделена работилница МИНТИ на изложение и форум “Училищна STEM среда 2”